A PROJEKTRŐL

 

Nemzetünk egészségügyi állapota elmarad az EU átlagától, ezért szükségesek az egészségfejlesztési projektek. Súlyos problémák fordulnak elő (magas vérnyomás, mozgásszervi, keringési betegségek), amik jelentős része a nem megfelelő táplálkozásra vezethető vissza. Az általános iskolások szemlélete legjobban formálható életkori sajátosságuknál fogva. Az ő harmonikus testi-lelki egyensúlyukhoz feltétlenül szükséges a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás.

 

A jelen projekt keretében kialakított programok ezen célok elérését segítik elő és hosszabb távon jelentősen javítják a gyermekek egészségtudatos életviteli kilátásait. A projekt átfogó célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése. Ezek teljesüléséhez az alábbi célokat határoztuk meg a kiírásnak megfelelően:

 

A) A köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával.

 

B) A gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása. A fejlesztések célcsoportja az alapítvánnyal szoros kapcsolatban levő iskola tanulói.

 

A projekt megvalósításának alábbi hatásai azonosíthatók:

 

A) Primer hatás: Az elsődleges célcsoport (tanulók és hozzátartozóik) egészségtudatosságának, általános egészségügyi állapotának javulása. A projekt során feltárásra kerülnek az esetleges emésztőrendszerhez kapcsolódó kockázatok és káros hatások, betegségek.

 

B) Szekunder hatás: A célcsoport általános egészségügyi állapotának javulása hozzájárul az érintett régió egészségügyi állapotának javulásához, ez által az egészségügyi kiadások csökkenéséhez és az átlagéletkor növekedéséhez. Hozzájárul az Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma indikátor programszintű teljesítéséhez.

 

A megvalósított tevékenységek hozzájárulnak az iskolai egészségkultúra fejlődéséhez. A projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 

1. A projekt keretében megtörténik az iskola tanulóinak egészségügyi állapotának felmérése szakember bevonásával, valamint dietetikus szakember segíti a tanulók és dolgozók egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek elsajátításában. A dietetikus szakember egyénre szabott írásos táplálkozási ajánlást készít a tanulók számára.

 

2. Ismeretterjesztő programokat valósítunk meg az egészséges táplálkozás jegyében. Olyan játékos előadásokat szervezünk, amiken keresztül a gyermekek megismerkedhetnek a különböző egészségkockázatokkal. 10 témában összesen 40 darab foglalkozás lebonyolítására kerül sor. A rendezvények keretében figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, az egészséges táplálkozásra, a különböző mozgásformák népszerűsítésére. Különösen nagy hangsúlyt kap az ivóvíz fogyasztás népszerűsítése és a higiéniás szokások pozitív befolyásolását elősegítő programelemek megtartása. A rendezvények keretein belül műhelymunka és előadások formájában történik a közvetlen ismeretátadás.

 

3. Egészségnapokat szervezünk, ugyanis az alapítvány az oktatási intézménnyel közösen az eddigiekben is figyelmet fordított a közösségformáló, nagy gyermeklétszámot megmozgató egészségformáló iskolai rendezvények megvalósítására.

 

4. Egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumokat szervezünk, melyek elősegítik a családok és velük együtt a gyermekek szemléletének átalakítását. 10 témában összesen 20 darab foglalkozás lebonyolítására kerül sor, melyre alkalomszerűen híres embert is bevonunk a gyerekek figyelmének hatásos felkeltése érdekében.

 

5. A projekt megvalósítása alatt folyamatosan gyümölcskínáló pultot üzemeltetünk a diákok gyümölcsfogyasztási szokásainak megváltoztatása érdekében.

 

6. Ivóvíz népszerűsítő kampány keretében ivókút kialakítására és folyamatos üzemeltetésére kerül sor. A program célja, hogy a tanulók minél kevesebb tartósítószereket, mesterséges színezékeket és cukrokat vagy édesítőszereket tartalmazó üdítőket, kólákat és energia italokat fogyasszanak.

 

7. Tankertet/fűszerkertet üzemeltetünk a helyi adottságok figyelembe vételével.

 

8. Tankonyha kialakítást követően folyamatosan biztosítjuk csoportos foglalkozások keretében az egészséges ételek elkészítésének elsajátítását. A projekt keretében 100 db foglalkozás megvalósítására kerül sor.

 

9. A felhívás céljainak megfelelően a menza bútorzatának fejlesztésére kerül sor, mely a gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítását célozza. A fejlesztés eredményeként a menzát használó tanulók étkezési körülményei javulnak.

 

A projektet 2018. február 01. és 2019. június 30. között kívánjuk megvalósítani.

Copyright © 2014 Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola